Medlemskab

Medlemskab – hvem kan blive medlem?

I princippet kan alle, der ønsker at få en civil politihund samt udviser arrangement og interesse for Dansk Politihundeforening Korsør afdelings arbejde blive medlem.

Dog med undtagelse af listehunde.

Inden hund og fører kan komme i betragtning til medlemskab af Dansk Politihundeforening Korsør afdelingen, skal der deltages på minimum et lydighedshold, medmindre hundeføreren kommer fra anden brugshundeklub.

Har du ikke brugshundeerfaring:

Efter minimum et lydighedshold vurderes det af træner og/eller bestyrelse om hund og fører er egnet til at blive medlem.

Har du brugshundeerfaring:

I dette tilfælde vurderes det af figuranter og/eller bestyrelse om lydighedsholdet kan springes over og om hund og fører er egnet til at blive medlem.

Ønsker man at få kåret sin hund i Dansk Politihundeforening, som er identisk med politiets godkendelsesprøve, skal hunden være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en af nævnte brugshunderacer.

Dansk Politihundeforenings program henviser til, at hunden skal tilhøre en af ovenstående racer for umiddelbart at kunne kåres uden dispensation.

Hunde af retrieverfamilen har en stående dispensation og kan kåres uden forudgående ansøgning.

For at få dispensation til at fremstille andre hunderacer til en kåring kræves:

Har du en hund uden stambog:

Har man ikke en strambogført hund som ikke er en listehund, er der stadig mulighed for at blive medlem af Dansk Politihundeforening Korsør afdelingen.

Det gælder her som for hunde med stambog, at der skal deltages på minimum et lydighedshold, hvor efter det vurderes af træner og/eller bestyrelse om hund og fører er egnet til at blive medlem.

Du skal være opmærksom på at bliver du medlem af Dansk Politihundeforening Korsør afdelingen, så må du ikke deltage i bidearbejde med en hund uden stambog.

Dansk politihundeforening korsør afdeling